Föreningslokal & bastu

Föreningslokalen

Bokning av föreningslokalen sker genom att du skriver upp ditt namn och lägenhetsnummer på almanackan vid tvättstugan samt meddelar Juliane på juliane@julianekraft.se som ansvarar för nycklarna till lokalen. OBS! Du måste meddela Juliane senast 1 vecka innan du avser att låna föreningslokalen. 

Förhållningsregler:

  • Vid bokning av föreningslokalen ingår EJ bastun. Bastun bokas separat och kan givetvis kombineras med din bokning av föreningslokalen.
  • Rökning i föreningslokalen är förbjuden. Rökning ska ske minst 10 meter från huset. Den som hyr lokalen ansvara för att askkopp och fimpar på marken städas bort.
  • Det ska vara tyst i lokalen kl. 22.00 på vardagar och kl. 23.00 fredag-söndag
  • Den som lånar lokalen ansvarar för att lokalen återlämnas städad, samt fyller på med diskmedel, rengöringsmedel och toalettpapper om detta använts.

Bastun

Bokning av bastun sker genom att du skriver upp ditt namn och lägenhetsnummer på almanackan vid tvättstugan samt meddelar Juliane på juliane@julianekraft.se som ansvarar för nycklarna till bastun. OBS! Du måste meddela Juliane senast 1 vecka innan du avser att låna bastun.

Förhållningsregler:

  • Vid bokning av bastun ingår EJ föreningslokalen. Föreningslokalen bokas separat och kan givetvis kombineras med din bokning av bastun.
  • Rökning i bastuutrymmen är förbjudet. Rökning ska ske minst 10 meter från huset. Den som hyr bastun ansvara för att askkopp och fimpar på marken städas bort.
  • Det ska vara tyst kl. 22.00 på vardagar och kl. 23.00 fredag-söndag
  • Den som lånar bastun ansvarar för att den återlämnas städad